Posts tonen met het label bekisting. Alle posts tonen
Posts tonen met het label bekisting. Alle posts tonen

uitbouw
Voor een opdrachtgever in Vleuten is een uitbouw geplaatst. De grote wens was om zoveel mogelijk daglicht (is glas) binnen te laten. En de mogelijkheid om tijdens de mooie dagen de "boel" maximaal open te kunnen zetten.
Gekozen is daarom voor een zogenaamde 4-seizoenspui met 2 x 2 openslaande deuren met bovenlichten en aan weerszijden een strook vast glas. Dus alle 4 de deuren kunnen worden geopend.
Daarnaast moest de uitbouw in zeer korte tijd worden gerealiseerd om voor de in dat jaar (2011) geldende BTW-regeling in aanmerking te komen.

Hieronder volgt een beeldverslag met toelichting van het bouwproces...


1

Beginsituatie. Terras, bestrating, begroeiing en schuttingen verwijderen.

2

Afvoeren maar, via de garage van de buurman.

3

Het begin van de kruipruimte. Te zware grond om met de hand af te graven, dus tijd voor een graafmachine.

4

Dat schiet tenminste op en ook nog hulp van de jongste bewoners.

5

Met de rest van de grond is de vijver van de buurman gedempt. In ruil daarvoor mogen wij zijn garage met oprit als doorgang gebruiken.

6

Vol.

7

Op diepte.

8

Fundering uitzetten.

9

De bodem uitvlakken met behulp van de roterende laserwaterpas. En vervolgens de bodemplaat van de funderingsbekisting plaatsen (Isobouw Powerkist).

10

De wapening met afstandblokjes op de bodemplaten van funderingsbekisting geplaatst.

11

De bestaande HWA doorvoer door de gevel zit net op een onhandige plek. De nieuwe aansluiting komt schuin door de nieuwe fundering.

12

Bekisting compleet met in de hoeken een buis die als sparing dient voor de op een later tijdstip aan te brengen buispalen.

13

Detail chemische verankering van de wapening in de bestaande gevelfundering.


14

Wapening verankerd in bestaande gevelfundering.

15

Bekistingswanden verstevigd met regels en beugels.

16

De buispaalsparing met behulp van een rioleringsbuis, doorsnede 200 mm voor buispalen met een doorsnede van 169 mm.

17

Wapeningdetail.

18

Bekisting geschoord en HWA door de bekisting gevoerd.

19

HWA door de fundering.

20

Bovenaanzicht van een hoek van de uitbouw, klaar om te storten.

21

De ingrediĆ«nten voor het funderingsbeton.

22

Funderingsbeton gestort en uitgehard. De opleggingsrand voor de betonliggers van de systeemvloer is opgemetseld. 

23

Een van de mantelbuizen voor leidingwerk (electra, water en cv) door de bestaande gevel doorgevoerd. 

24

Nog een mantelbuis (voor cv-leiding) en de eerste betonligger voor de systeemvloer.

25

En de mantelbuizen voor electra- en waterleiding.

26

Metselprofielen gesteld voor het opmetselen van de onderlkaag van het buitenspouwblad. Deze dient als opsluiting van de bekisting van de te storten betonvloer.

27

Klaar om de systeemvloer aan te brengen.

28

Systeemvloer met betonliggers en ps-broodjes.


29

Een opening gehouden voor het kruipgat.

30

Zo, dat ligt, nu de wapeningsmatten voor de betonvloer.

31

De wapeningsmatten en de bekistingsrand voor de betonvloer.

32

Het kruipgat ook uit de wapening gespaard. Alleen nog de bekisting rondom het gat aanbrengen..  

33

Eindelijk komen ze om te sonderen. Een beetje aan de late kant, de fundering ligt al.


34

Op 8 meter zit de vaste laag.


35

De wapening ligt helemaal en de ventilatiekokers voor de ventilatie van de kruipruimte zijn geplaatst.

36

De bekistingsrand van het kruipgat is ook klaar. Leiding voor de buitenkraan en mantelbuizen voor de cv-leidingen geplaatst.

37

Storten maar.

38

De betonvloer in wording.

39

Een mannetje draaien en...

40

...een mannetje smeren.

41

 Smeren dus.

42

De betonvloer is gestort.

43

Handig zo'n kruipgat.

44

De pui is er uit en goed afgedicht want er is slecht weer op komst. Stut-alone stempels om de gevel op te vangen, zodat de doorgang kan worden verhoogd.

45

Doorgang verhoogd.

46

Het is weer droog, dus we kunnen weer verder.


47

Betonlatei aangebracht.

48

De opening tussen gevel en latei opvullen met specie (onderkauwen).

49

De buispalen gaan geplaatst worden.

50

Normaliter worden eerst de palen geplaatst en dan pas wat er nu al ligt. Dat was qua planning echter niet haalbaar.

51

Maar zo gaat het ook prima.

52

We zijn op diepte, het restant van de buispaal wordt afgesneden.

53

Buispaal afsnijden.

54

Wapening in de buispalen plaatsen.

55

Wapening in de buispaal geplaatst.

56

Buispalen zijn gevuld en afgesmeerd.

57

De houtskeletelementen (zijwanden), het dak en de pui met 2 stuks dubbele openslaande deuren zijn geplaatst. Helaas geen foto's gemaakt daarvan.

58

De buitenmuren worden opgetrokken van kalkzandsteen en later afgewerkt met stucwerk.

59

Niet echt geschikt weer om te metselen.

60

Boven de pui wordt het raamwerk voor de zinken dakrandafwerking geplaatst. Het dakleer ligt ook al.

61

Slechts 2 van de 4 deuren zijn nu geopend. Er kunnen nog 2 deuren open (harmonica), waardoor een zeer grote doorgang ontstaat.

62

Het metselwerk van de zijwanden is volledig tot bovenaan toe doorgemetseld en wordt alleen nog met een zinken lijst afgewerkt.

63

Het dak met twee dakkoepels van velux.


64

De zinken daklijst is geplaatst.


65

De buitenmuren zijn gestuct met speciale buitenstucmortel.


66

De dragende kolom is bekleed met steigerhout. De oude radiatoren zijn o.a. vervangen door deze design vlakke plaatradiator.

67

Aan de andere zijde van de kolom is een boekenkast gecreĆ«erd.

68

De wanden van de uitbouw zijn ook bekleed met steigerhout. Hier is een dubbele paneelradiator geplaatst net als voor de andere zijwand.

69

Veel lichtopbrengst door de twee dakkoepels. De koepels zijn voorzien van zonwering op afstand te bedienen. Het plafond is bekleed met stucplaten welke nog worden afgewerkt met stucwerk.


70

Eindresultaat.